CENTRUM ADMINISTRACE SOKOLSKÝCH ÚČTŮ

V sokolském Gmailu rozlišujeme dva druhy účtů: služební (oficiální e-maily jednot a žup (nazevjednoty@sokol.eu, znazevzupy@sokol.eu) a osobní účty činovníků a členů Sokola. Služební účty zřizuje a ruší ČOS (administrátoři systému) na základě usnesení Předsednictva ČOS. Účty zaměstnanců ústředí ČOS jsou pokládány za účty služební a vztahují se na ně jiná pravidla.

Žádost o zřízení účtu v sokolském Gmailu

O zřízení osobního sokolského e-mailu ve formátu: první písmeno jména a příjmení (např. jprikladny@sokol.eu), je možné zažádat prostřednictvím T. J. Sokol nebo sokolské župy, ve které je žadatel členem. Žádost podává jednota nebo župa přes formulář do kterého se musí přihlásit svým sokolským oficiálním e-mailovým účtem. Je možné žádat o zřízení více uživatelům najednou.

Formulář neleznete zde: Žádost o zřízení e-mailového účtu v doméně @sokol.eu

Osobní účet, který není aktivován do jednoho roku od zřízení bude následně po upozornění uživatele zrušen a smazán administrátory systému.

Další úkony k účtu:

  • Žádost o zrušení e-mailového účtu v doméně @sokol.eu

  • Žádost o změnu e-mailového účtu v doméně @sokol.eu

Pro změnu či zrušení osobního účtu nás kontaktujte na e-mailu master@sokol.eu

Přístupové údaje do sokolského Gmailu

Přístupové údaje služebních účtů jednot jsou zasílány e-mailem na e-mail T. J. který je uveden v centrální evidenci ČOS jako původní. Pokud Vám přístupové údaje nebyly doručeny (e-maily jsou generovány automaticky, mohou být označeny jako spam poskytovateli Vaší současné schránky) pište na e-mail: ztraceneheslo@sokol.eu , pro rychlejší dohledání uveďte v e-mailu IČO vaší T. J. a jméno a příjmení statutárních zástupců.

Přístupové údaje osobních účtů jsou zasílány na e-mailovou adresu uvedenou v žádosti o zřízení e-mailového účtu v doméně @sokol.eu, případně, u již aktivních účtů, na sekundární e-mail uvedený pře registraci uživatele.

Žádost o obnovu hesla

V případě ztráty hesla nás kontaktujte na e-mailu ztraceneheslo@sokol.eu .

V e-mailu uveďte kontaktní telefon pro případné rychlejší řešení.

Administrátoři zasílají postup pro obnovení hesla na sekundární adresu vedenou v systému u daného účtu.

Platnost pokynu pro obnovení hesla je 48 hodin, po této době je nutné znovu zažádat o zaslání pokynů!

Správa skupinových e-mailů pro hromadnou korespondenci

Pro komunikaci s větším množstvím adresátů (desítky a stovky adresátů) je možné zřídit tzv. skupinový e-mail. Může být využit např. pro hromadnou komunikaci s jednotami v sokolské župě, členy cvičitelských sborů apod. Seznam skupinových e-mailů je dostupný po přihlášení sokolským e-mailem na adrese http://skupiny.sokol.eu.

O skupinový e-mail žádá T. J. Sokol nebo sokolské župa, případně uživatel osobního sokolského účtu prostřednictvím formuláře. Skupinu vytvoří administrátoři systému a určí vlastníka a správce skupiny, kteří mohou měnit její nastavení, přidávat a odebírat členy, případně skupinový e-mail zrušit. Formát skupinového e-mailu podléhá schválení administrátorů.

Žádost o vytvoření skupinového e-mailu

Hlášení chyb

V případě, že se setkáte s technickou chybou, budeme velmi rádi za její nahlášení.

Hlášení technické chyby

Případně můžete kontaktovat technickou podporu na dthaisz@sokol.eu